Lenormand kombinacije: Lijes + Buket

Lenormand kombinacije: Lijes + Buket

Lenormand tarot jedan je od najzanimljivijih i najpreciznijih tarot špilova. Postoji puno načina na koje se karte mogu otvarati, no po mom iskustvu snaga Lenormanda se nalazi u jednostavnosti. Dakle, što jednostavnija otvaranja tim bolje. Smisao ovoga i budućih članaka je da pobliže naučite što svaka kombinacija znači. Treba voditi računa da je tarot simbolika beskonačna. I Lenormand karte će pokazivati sve ono što je bitno s obzirom na kontekst pitanja. Zato dok budete čitali tekstove uvijek vodite računa da značenje pojedine kombinacije možete samostalno obogatiti. Bez straha se vodite iskustvom. Ove dvije tarot karte ukazuju na sprovod. E sada, pitač može spomenuti sprovod tijekom razgovora što znači samo to da karte funkcioniraju. U slučaju da osoba nema u planu ići na sprovod uskoro bi mogla otići. Da se razumijemo, radi se o tuđem, ne pitačevom sprovodu. Nadalje, s obzirom da je Buket izuzetno pozitivna karta ona ublažava silnu negativnost koju Lijes nosi u sebi. Drugim riječima, to bi značilo da će doći do poboljšanja. Ne velikog, ali dovoljno dobrog. Ako pitanje glasi: “Bila sam na operaciji. Još uvijek me boli, muku mučim. Da li će biti bolje?”, odgovor je da. Lijes je troma karta. Dakle, oporavak će biti spor, ali svakim danom sve bolje, malo po malo. Nadalje, pitač ili osoba za koju se pita lakše će ubuduće izlaziti na kraj s depresijom. Za sve situacije za koje se pitač bude interesirao možete reći da je imao ili će imati više sreće nego pameti. Buket nije velika sreća odnosno ne može biti pored tako teške karte kao što je Lijes. No, dobro ju je imati na svojoj strani. Moguće je da će se osoba baviti umjetnošću ili će rado posjećivati galerije, muzeje, koncerte itd.

         
Ocjena: 4.9 / 5 (514 ocjena)