Lenormand kombinacije: Oblaci + Roda

Lenormand kombinacije: Oblaci + Roda

Lenormand tarot jedan je od najzanimljivijih i najpreciznijih tarot špilova. Postoji puno načina na koje se karte mogu otvarati, no po mom iskustvu snaga Lenormanda se nalazi u jednostavnosti. Dakle, što jednostavnija otvaranja tim bolje. Smisao ovoga i budućih članaka je da pobliže naučite što svaka kombinacija znači. Treba voditi računa da je tarot simbolika beskonačna. I Lenormand karte će pokazivati sve ono što je bitno s obzirom na kontekst pitanja. Zato dok budete čitali tekstove uvijek vodite računa da značenje pojedine kombinacije možete samostalno obogatiti. Bez straha se vodite iskustvom. Kada se ove dvije karte pojave u otvaranju sugeriraju da promjena koja je na vidiku nije sigurna ili stabilna. Primjerice, klijent pita: “Da li ću se preseliti?”, moguća su dva odgovora. Ili će se preseliti uz velike probleme zbog čega će se loše osjećati ili će odgoditi preseljenje usred komplikacija. Oblaci i Roda govore i o nesigurnoj akciji. Npr., pitanje glasi: “Da li bi trebao ući u posao s jednom osobom?”, odgovor je ne jer se puno toga ne zna i neće se znati. Previše je rizično. Ili: “Brak nam je u krizi. Da li bi dobivanje novog djeteta to promjenilo?”, odgovor je ne bi. Ove dvije tarot karte mogu zorno opisati neku osobu. Radi se o zrelom, visokom, smeđokosom muškarcu, vitke građe, moguće da je mršav, s tankim nogama. Netko tko je graciozan. Doslovno tumačenje glasi, muškarac u procesu promjene. E sada, ovo primjenite na kontekst životne situacije. Recimo, pitate za svog supruga: “Da li će uspjeti riješiti sve što je zacrtao?”. Odgovor je negativan zato što je previše smušen i nesiguran. Ako se pitanje tiče bilo kakve promjene nije ju dobro provesti u djelo. Ili će nastati golemo razočaranje ili će napori biti uzaludni. 

 
         
Ocjena: 4.8 / 5 (577 ocjena)