Lenormand kombinacije: Stablo + Toranj

Lenormand kombinacije: Stablo + Toranj
Lenormand tarot jedan je od najzanimljivijih i najpreciznijih tarot špilova. Postoji puno načina na koje se karte mogu otvarati, no po mom iskustvu snaga Lenormanda se nalazi u jednostavnosti. Dakle, što jednostavnija otvaranja tim bolje. Smisao ovoga i budućih članaka je da pobliže naučite što svaka kombinacija znači. Treba voditi računa da je tarot simbolika beskonačna. I Lenormand karte će pokazivati sve ono što je bitno s obzirom na kontekst pitanja. Zato dok budete čitali tekstove uvijek vodite računa da značenje pojedine kombinacije možete samostalno obogatiti. Bez straha se vodite iskustvom. Kada se ove tarot karte pojave u otvaranju, posebice ako se pitanje tiče zdravlja, znači da će osoba završiti u klinici ili bolnici. Ovo ne označava ono najgore. To može značiti da će osoba otići na planirani pregled zbog čega će morati biti u bolnici nekoliko dana. Ovdje će kontekst situacije pomoći. Ako je osoba već jako bolesna ovo znači da će dugo boraviti u bolnici, moguće do kraja života. Stablo i Toranj zajedno sugeriraju na dugotrajnu samoću. E sada, to može biti i dobro i loše. Biti usamljen nema ugodan prizvuk, ali ako osoba ima tu potrebu, samoća tada može biti od velike pomoći. Naravno, ovdje se može raditi i o klasičnoj usamljenosti sa svim negativnim posljedicama. Može se raditi i o dugotrajnom boravku u zatvoru. Ako se pitanje tiče posla, ova kombinacija je povoljna. Stablo označava rast, a Toranj predstavlja obrt ili vlastitu firmu. Posao će se razvijati. Pitač će raspolagati izvrsnim analitičkim sposobnostima. U slučaju da se pitanje tiče društva kao cjeline, odgovor je opet pozitivan. Dakle, zemlja će se uspješno razvijati u ekonomskom smislu kao i obrazovnom. Naime, Toranj simbolizira škole i sveučilišta. Ovo može biti nagovještaj da će pitačev ego rasti zbog čega će biti usamljen jer ga nitko neće trpjeti.

 
         
Ocjena: 4.9 / 5 (417 ocjena)