Lenormand kombinacije: Zmija + Križ

Lenormand kombinacije: Zmija + Križ

Lenormand tarot jedan je od najzanimljivijih i najpreciznijih tarot špilova. Postoji puno načina na koje se karte mogu otvarati, no po mom iskustvu snaga Lenormanda se nalazi u jednostavnosti. Dakle, što jednostavnija otvaranja tim bolje. Smisao ovoga i budućih članaka je da pobliže naučite što svaka kombinacija znači. Treba voditi računa da je tarot simbolika beskonačna. I Lenormand karte će pokazivati sve ono što je bitno s obzirom na kontekst pitanja. Zato dok budete čitali tekstove uvijek vodite računa da značenje pojedine kombinacije možete samostalno obogatiti. Bez straha se vodite iskustvom. Kada se ove dvije Lenormand karte pojave u otvaranju označavaju velike probleme. Rješenje nije i neće biti lako pronaći. Sigurno je da pitač dugo vremena, a riječ je o godinama, moguće i desetljećima stenje pod teretom jednog ili više problema. Ovdje se radi o enormnoj patnji. To se ne može riječima opisati. Patnja se može pojaviti u jako velikom broju oblika. Osoba koja pita ili za koju se pitanje postavlja je jako opterećena prošlošću. Ne može se od nje odvojiti. Također, moguće je da netko nekoga maltretira. Obično je riječ o verbalnim napadima, ali mogući su i fizički nasrtaji kao i emotivno ucjenjivanje. Ako pitanje glasi: “Da li ćemo se pomiriti?”, postoje dvije mogućnosti; ili do pomirenja neće nikada doći što će pitača emotivno uništiti za cijeli život ili će do pomirenja doći, ali će se morati čekati jako dugo što će opet imati teške posljedice za pitača. Kako se god okrene, nije dobro. Može se raditi i o dugogodišnjem neprijateljstvu. Ako je krv prolivena, to bi objasnilo patnju koju Križ nosi sa sobom. Pitaču je potreban oprost, ali i da on oprosti. Samo ljubav može ispraviti greške iz prošlosti. Problem je što ovdje ima toliko mržnje, ljubomore i krivnje da je nemoguće točno predvidjeti da li će se osoba izvući iz tog začaranog kruga.

         
Ocjena: 4.9 / 5 (515 ocjena)