Linija sudbine ili Linija Saturna

Linija sudbine ili Linija Saturna

Ne nalazi se kod svih ljudi na istom mjestu. Može započinjati od Marsova ili Mjesečeva brijega, odnosno proteže se od zapešća okomito preko dlana. Značenje te linije ovisi upravo o ishodištu: ako počinje u području Venerina brijega, ukazuje na sreću u ljubavi, počinje li od Marsova brijega, upućuje na ambicioznost. Često se naziva i linijom Saturna jer se često proteže od Saturnovog prsta do zgloba ruke. No, može se račvati u nekoliko smjerova, s tim da svaki započinje na nekom drugom mjestu. To je jedna od najvažnijih promjenjivih glavnih linija, na kojoj se mogu uočiti dramatične promjene iz godine u godinu, ovisno o tome kako čovjek mijenja posao ili način na koji rješava neke stvari.

Ako se linija sudbine uzdiže od zgloba prema liniji života, to ukazuje na osobu koja je povezana s roditeljima duže nego većina, pogotovo ako uporno slijedi liniju života

Linija sudbine koja završava u blizini Jupiterovog brijega ukazuje na liderske sposobnosti.

Kada ulazi u prst, osoba posjeduje snažnu želju za moći.

Ako linija sudbine završava između Sunčevog i i Saturnovog prsta, osoba teži tehničkim vještinama, kao što je arhitektura ili geometrija

Kada završava u blizini Saturnovog brijega, riječ je o osobi koja će biti uspješna u svemu čega se dohvati jer može biti uporna i izdržati puno.

Ako linija sudbine ide uzduž prstiju osoba može preuzeti na sebe previše, uz dojam da zna što je najbolje za druge

Kad linija sudbine putuje ravno preko dlana, od ručnog zgloba prema Saturnovom prstu to može označavati žene koje imaju problema pustiti odraslu djecu da odu od kuće te imaju potrebu kontrolirati ljude

Linija sudbine može krenuti iz linije glave te završiti na Sunčevom brijegu, što pokazuje da će osoba u srednjim godinama promijeniti karijeru, odnosno može se okrenuti prema umjetnosti

Prekidi u liniji pokazuju nedaće u planovima. Otoci u liniji ukazuju na poremećaj planova, dok kvadratu na liniji označavaju nepovoljne odluke za karijeru

Kad linija sudbine stigne do Merkurovog brda, uspjeh u životu vjerojatno dolazi kasnije.

         
Ocjena: 4.9 / 5 (404 ocjena)