Ljekovita moć govora

Ljekovita moć govora

Poznato je da riječi koje koristimo kreiraju našu stvarnost. Htjeli to ili ne, misli (riječi) – ostavljaju svoj trag u našoj svijesti i biokemiji tijela. Na tome se zasniva ljekovita moć misli i govora. Riječ sadrži poseban vid energije koja ima značenja. Dakle, koristeći misli i riječi mi se liječimo prauzorima i praobrascima stvaranja. Zahvaljujući značenju, energija riječi je spojena sa sviješću – osvješćena je. Svaka riječ ima svoj zvuk, a poslije djelovanja na opne bunića, i svoju boju, svoj električni treptaj i elektromagnetni val koji se prostire do moždanih ćelija. Na svakodnevnoj razini, riječi djeluju kao poticaj: ukoliko upotrebljavamo prave, potičemo sami sebe na ostvarenje želja, a ukoliko krive, blokiramo se. Jednostavno podijeljeno, postoje grupe riječi s kojima sebi izazivamo bol ili afirmiramo moć. Zamijenimo li ih, dogodit će se promjene u našim životima. Djelovanje misli i riječi na zdravlje i opće poboljšanje, ostvaruje se preko zvučnih obrazaca, datih u obliku jezgrovitih rečenica.

Ako riječi TREBALA BIH zamijenimo s MOGLA BIH: Riječi ‘trebam” i ‘moram’ stvaraju blokade budući da predstavljaju imperativ koji izaziva otpor.

Ako ŽIVOT JE BORBA zamijenimo sa ŽIVOT JE AVANTURA: Borba je iscrpljujuća, podsjeća na ratovanje, a avantura je uzbudljiva.

DA SAM BAR…. zamijenitite sa SLIJEDEĆI PUT ĆU: Prvi izraz je izraz boli koji izaziva žaljenje, dok drugi znači poticaj na kreativnosti.

Riječi NE MOGU zamijenite NE ŽELIM: Ako nešto stvarno želite, pronaći ćete način kako da ostvarite isto. Ne postoji nešto nemoguće!

         
Ocjena: 4.9 / 5 (391 ocjena)