Mudre izreke – glavna lekcija 33

Mudre izreke – glavna lekcija 33

Od punoće odbij puno, punoća će biti ista. – lsha-Upanishada Oni koji vole sazrijevaju u jedan dan. – Teokrit Samo mali duhovi razlikuju svoje i tuđe. Velikodušan čovjek vidi čitav svijet kao svoju obitelj. – Anonim (Indija) Velikodušnost je samo samilost plemenitih duša. – Nicolas-Sebastien R. Chamfort Mnoga se srca gube u općenitome, samo se najplemenitije posvećuje jednome. – Johann Wolfgang Goethe Riječ srca silnija je od svakoga uma; ledena kora hladnoga razbora mora prije ili kasnije rastaliti se pred ognjem srca… – Josip Kozarac Srce je ključ svijeta i života. – Novalis Postoji li srce, postoji li srce – srce svih srdaca, srce – široko od širina, srce – duboko od dubina, cijeli svijet da obujmi, pa da je za ove grudi premalo? – Kočo Racin lako kuću ne sagradih s kapijom šimširovom, kuća mi je sav svijet bratski, bratski srce što otvara, srce-kapiju ponajvišu, srce-kuću ponajširu. – Kočo Racin Slabost srca je sveta. – Leopold Sedar Senghor Čisto i nevino srce lako se zaludi. – Nikola Đurdević Za sreću ljudsku samo je srce ljudsko lijek. – Petar Šegedin.

 
         
Ocjena: 4.9 / 5 (561 ocjena)