Nebeski laboratorij

Nebeski laboratorij

Suvremenu astronomiju predstavlja astrofizika, odnosno izučavanje fizičkih oblika i svojstava svemirske tvari, procesa kroz koje se kreće te analiziranje pristiglog zračenja. Dakle, fizika svekoliki svemir zamišlja poput golemog sveznan-stvenog laboratorija kojega je svrha što dublje prodiranje u tajne prirode. U njemu se neprestano izmjenjuju razni oblici energije, materija poprima različite oblike, iz jednih se elemenata stvaraju drugi, raspadaju se jedni svjetovi, a drugi izgraduju. U doslovnu smislu, baš sve tvari, svaki atom kojeg nalazimo na Zemlji prošao je kroz proces izmjene tvari na nekoj od zvijezda, u nekom dijelu svemira. Tako su neprestanim vezivanjem srodnih ili različitih čestica izgrađene i složene organske molekule koje su plutajući meduzvjezdanim prostorima, kao osnovna građa, dovele do pojave života. Koliko se god svemirske pojave doimale uvelike odvojenima od neposrednog životnog interesa ljudi, ipak je astronomija dubokim unutarnjim povezanostima potakla razvoj drugih prirodnih znanosti. Temeljem je tehnike mjerenja vremena i orijentacije u prostoru. Omogućuje spoznaju Zemljine okoline. Općenito kazano, astronomija izučava položaj svemirskih tijela na nebeskoj sferi, tj. položaj tijela u prostoru, odnosno njihove prostome odnose. Prateći gibanja tijela ustanovljuje zakonitosti u gibanju. Proučava građu tijela i kako se ta građa s vremenom mijenja, dakle razvoj svemirskih tijela.

         
Ocjena: 4.5 / 5 (536 ocjena)