Nepogrešivi lijek za bolesne biljke i drveće

Nepogrešivi lijek za bolesne biljke i drveće

Pravi trenutak: Malo prije mladog Mjeseca u 4-toj četvrti ili na sam dan mladog Mjeseca odrezati vrh biljke ili granje pri vrhu kod biljaka ili drveća koje ne raste više, koje pokazuje znakove zastoja ili je pak bolesno. Vrh će se prebaciti na bočnu grančicu koja će onda rasti kao novi vrh biljke. Princip rezanja vrha za mladog Mjeseca se može primijeniti na sve biljke koje više ne rastu dobro kao i na one ukrasne. Biti ćete iznenađeni rezultatima. Biljke i drveće ozdravi. Ako se pak vrh odreže za puna Mjeseca, biljka ili drvo odumiru!

         
Ocjena: 4.9 / 5 (345 ocjena)