Opći trop

Opći tropOd snova neki kažu mnogo posredstvom mnogoga, neki malo posredstvom malo toga, neki mnogo posredstvom malo toga, neki malo posredstvom mnogoga. Mnogo posredstvom mnogoga: netko je sanjao da se po vlastitoj odluci vinuo uvis i odletio do cílja koji je sam sebi zadao i koji je želio doseći; kad ga je dosegao, učinilo mu se da ima krila i da se diže uvis zajedno s pticama, a na kraju se spustio natrag u svoju kuću. San mu se ostvario ovako: zbog leta je morao napustiti svoju kuću, zbog toga što nije promašio cilj postigao je ono što je sebi postavio za zadatak i čemu je najviše težio; a stekao je poprilično bogatstvo, jer za bogate kažemo da su dobili krila, proveo je neko vrijeme u inozemstvu, jer ptice pripadaju drugom plemenu, te se vratio kući kao na krilima. Malo posredstvom malo toga: netko je sanjao da ima zlatne oči. Oslijepio je, jer zlato nije svojstveno očima. Mnogo posredstvom malo toga: netko je sanjao da je izgubio svoje ime. Dogodilo mu se da je ostao kako bez sina (tako je izgubio ne samo ono najdragocjenije, nego i ime koje je slučajno dijelio sa sinom), tako i bez sve svoje imovine, jer je protiv njega bila podignuta tužba te mu je dokazano da je počinio neke protupravne radnje protiv javnog interesa. Time je izgubio građanska prava i bio prognan, a na kraju je okončao život objesivši se, tako da ni nakon smrti nije imao ime, jer jedino takve ljude njihova rodbina pri posmrtnim obredima ne naziva njihovim pravim imenom. Svakome može biti jasno da je sve to posljedica jedne jedine stvari i da je svemu tom jedan te isti razlog.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
Ocjena: 4.5 / 5 (600 ocjena)