Osuđivanje

OsuđivanjeKako prevladati matricu ega? Kada prepoznajemo sami sebe kao nedjeljive dijelove jedinstva, osjećamo radost. Kada, se poistovjetimo s egom, odvajamo se od jedinstva. Tada ćemo iskusiti dvojnost postojanja i patnju. Prevladavanje ega je pomicanje njegovih dubokih korijena. Osjećanja bola, zabrinutosti, srama ili osjećanja krivnje (beskrajni ego simptomi) posljedica su jedne matrice: iluzije dvojnosti, obmane iz koje dolazi osuđivanje. Ego se temelji na osuđivanju sebe i drugih. Prestanite osuđivati i bit ćete slobodni od ega: u jedinstvu nema prosuđivanja, tu vlada isključivo Bezuvjetna ljubav. Same naše misli donose osuđivanje i dvojnost da naše misli razumiju svaki koncept samo kada se uspoređuje sa suprotnošću. Značenje zdravlja, primjerice, može biti spoznato samo u usporedbi s bolešću. Značenje pravde može biti spoznato samo u usporedbi s nepravdom. U jedinstvu jednostavno sve jest. Svjetlo nije suprotnost od mraka. Svjetlost jednostavno jest. Ljubav nije suprotna od mržnje: Ljubav jednostavno jest. Život nije suprotnost od smrti: Život jednostavno jest. Jedinstvenost nije suprotna od dvojnosti: Jedinstvo naprosto jest. Ne možemo prigrliti jedinstvo, apsolutno, svojim umornim intelektom. Njima postižemo samo relativno razumijevanje: sve što možemo spoznati kroz svijest samo je iluzija odvojenosti. Jedinstvo ne može biti dijeljeno u mentalne kategorije, jer to nužno uključuje dvojnost i prosuđivanje i možemo ga samo iskusiti i iskazati ga kroz naše ponašanje. Kada osuđujemo sami sebe i druge, zaboravljamo da smo nedjeljivi dio jedinstva i da stalno patimo zbog pukog privida odvojenosti. Kad nas osuđivanje odvoji od jedinstva, samo posvemašnje i bezuvjetno prihvaćanje nas samih i drugih može nas ponovo sjediniti s jedinstvom, postajući dijelom tijeka života i univerzalnog plana Ljubavi. Kada živimo bez osuđivanja, ego umire i odnosi sa sobom sav teret patnje koju trpimo. I počinjemo bezuvjetno voljeti i sebe same i druge. Samo kada prestanemo osuđivati možemo uistinu voljeti. Kada naša mirna svijest utiša svo osuđivanje, konačno možemo otpočinuti u beskrajnom blaženstvu jedinstva.

         
Ocjena: 4.6 / 5 (318 ocjena)