Planetarni utjecaj na zdravlje

Planetarni utjecaj na zdravlje

Da bismo uistinu shvatili koliki je utjecaj astrologija imala na medicinu možda nije dovoljno proučiti kako su medicinari i astrolozi u ono vrijeme svakoj planeti dali moć da ‘prenosi’ bolesti znaku kojim vlada. Kao i za mnoge druge alternativne metode, medicinska je astrologija mnogo nade polagala u liječenje biljkama. I dok se s jedne se strane toliki utjecaj planeta na čovjekovo zdravlje može činiti kao svojevrsna dogma, gledano iz drugog kuta i uz malo opširnije promatranje većina ljudi lako u tome može pronaći određenu logiku (i tako poduprijeti neke od tadašnjih metoda liječenja). Pa, mogu li se stvarno bolesti i njihove karakteristike povezati planetima koje njima vladaju?

         
Ocjena: 4.5 / 5 (328 ocjena)