Privlačnost između fizički sličnih partnera

Privlačnost između fizički sličnih partnera

Kao što je zanimljiva stvar da “psi sliče svojim vlasnicima”, tako postoje teorije da muž i žena, ili dečko i djevojka dosta sliče jedan drugome. Prijašnja su istraživanja otkrila da muškarci češće ulaze u vezu sa ženama koje slice na njihove majke, dok žene traže partnere koji ih fizički podsjećaju na njihove očeve. Nova istraživanja pokazuju da je fizička sličnost partnera garancija sreće pa je sve više primjera kako se slični ljudi spajaju i započinju veze, a ne ona teza da se “suprotnosti privlače”. Sigurno ste bezbroj puta vidjeli kako se dvoje kurpulentnijih ljudi drže za ruku. To je znak da se sličan sličnom raduje. Tu nikako nije riječ o narcizmu nego o činjenici da nam “poznato” lice, osobe koje imaju sličnu boju kose, očiju i crte lica kao i mi sami, ulijeva nam osjećaj povjerenja i sigurnosti. Može li sličnost stvarati strast? Znanstvenici tvrde da je to itekako moguće. Homogamija je zajednica među pojedincima koji su, na neki kulturološki način slični jedno drugome, baš kao i u životinjskom svijetu. Ipak, fizička privlačnost važna je samo na početku veze, a poslije znak kvalitete.

 
 
         
Ocjena: 4.5 / 5 (459 ocjena)