Promjena sudbine je u vašim rukama

Promjena sudbine je u vašim rukama

Dvije jedinstvene sposobnosti, koje posjedujemo kao ljudska bića, su mogućnost samorefleksije (samoopažanja) i slobodna volja. To znači da imamo sposobnost sagledati gdje se nalazimo sada, gdje smo bili prije i odlučiti gdje želimo dalje. Mnogi nemaju hrabrosti nešto promijeniti, obično im je lakše okrivljivati druge za svoje probleme. Ali, ako vjerujete, ako promijenite svoj način razmišljanja, sve će se pokrenuti i promijeniti jer je život naša odgovornost. Ako ne vjerujete da će promjena misli, ponašanja i postupaka dovesti do promjene, tada se ništa i neće promijeniti. Nedostatak vjere znači da očekujete jednaka iskustva. Istraživanja su pokazala da kada počnete činiti promjene za sebe i raditi određene stvari koje su dobre za vas, češće ćete donositi takve pozitivne odluke. Kada ostajete svjesni i birate sreću, u vašem se životu počinju događati promjene. Obično biramo da brinemo, navikli smo da patimo, da smo žrtve – to je naš program. Naš život je rezultat naših odluka. Zato je važno da odlučimo da ne brinemo i da otpustimo. Univerzum će se pobrinuti za ostalo. Sve je u našim mislima, u našoj snazi da se mijenjamo. Zato, ne smete dopustiti strahu da vas kontrolira, jer sve ovisi o vama. Promjena sudbine je vaša odluka u svakom trenutku.

         
Ocjena: 4.7 / 5 (561 ocjena)