Šamanizam – sklad sa energijom prirode

Šamanizam - sklad sa energijom prirode

Stara izreka naroda Yoruba glasi:

«Ono što jesmo, postali smo stojeći na ramenima onih koji su bili prije nas».

Kada govorimo o energijama prirode govorimo o sebi, sastavnom dijelu nas samih; o svojoj esenciji.

Zašto je to teško prihvatiti, a tako je očito?

Puno je lakše filozofirati, ali sve dolazi na isto.

Stari i mudri su učili iz prirode, jer je ona najveći učitelj. No, ako ju ne poštujemo, postaje nam najveći mučitelj. Ako ne poštujemo prirodu, mi zapravo ne poštujemo ni sami sebe.

Šamani su narodni mudraci-iscjelitelji, koji su usklađeni sa enegijama prirode. Koriste drevna tradicijska znanja, koja su uglavnom „sa koljena na koljeno“ prenošena verbalno – usmenom predajom kroz generacije i generacije.

Jednako je to i u narodima Kine, Indije, drevnih Maja, Inka, kletskih druida ili slavenskih žreca, Aboriđina, ili pak starih plemena sa Afrikčkog kontinenta.

Sva ta znanja se baziraju na načelima poštivanja principa rada sa energijama prirode.

Postoje mnoge kulture, a jedna se ističe, IFA. Filozofija naroda Yoruna iz Nigerije, Afrika.

Svi se ljudi mogu vrlo lako prepoznati u toj mudrosti, iako većina nije nikada upoznala tu filozofiju.

         
Ocjena: 4.6 / 5 (581 ocjena)