San o rođenju

San o rođenjuAko je netko sanjao da ga je rodila bilo kakva žena, to treba tumačiti ovako. Za siromašnoga to je dobro, jer će dobiti hranitelja i staratelja kao što ga dobiva novorođenče. To ne vrijedi ako je on fizički radnik, jer mu se time najavljuje nezaposlenost, budući da novorođenče ne može raditi, a ruke su mu u povojima. Za bogatoga to je znak da će ízgubiti vlast nad svojom kućom koja će pasti pod vlast nepoželjnih osoba, jer je i novorođenče pod vlašću drugih ljudi koje ono samo sebi nije odabralo. Za čovjeka koji ima ženu to je znak da će je ízgubiti ako ona nije trudna, jer novorođenče ne opći sa ženom; ako ona jest trudna, to znači da će mu se roditi sin kojí će mu u svemu biti nalik, pa će mu se činiti da se on sam rodio drugi put. Za roba to znači da će ga gospodar voljeti i da će mu oprostiti ako pogriješi, ali da ga nikako neće osloboditi, jer novorođenče, makar mu se sve prašta, nije sposobno brinuti se samo za sebe. Atletičarima to donosi zlo, jer novorođenče ne hoda i ne trči i nikoga ne može pobijediti, kad nije u stanju učiniti ni korak. Onome tko je na putovanju to je znak povratka kući, jer će doćí na početak svojeg puta kao što se novorođenče nalazi na početku svojega, ili pak zato što će doćí u zemlju, to jest u svoju domovinu, budući da je zemlja zajednička domovina svih. Bolesniku taj san najavljuje smrt, jer i mrtvace i novorođenčad ovijaju povojima i polažu ih na zemlju, kako se početak odnosi prema kraju, tako se i kraj odnosi prema početku. Onome tko hoće nestati taj san ne dopušta pobjeći, a onome tko želi otputovati ne dopušta napustiti kuću, jer malo dijete nije u stanju svladati prepreke pred sobom i o svaku se spotakne. Što se tiče parnica, tužiocu je taj san poguban jer neće uvjeriti suce svojim tepavim glasom, a optuženoga, onoga tko se brani i osobito onoga tko se boji da će biti osuđen, taj san oslobađa straha, jer se maloj djeci oprašta ako zgriješe.

         
Ocjena: 4.5 / 5 (535 ocjena)