Simbolika u astrologiji – sveobuhvatnost i izdvojenost

Simbolika u astrologiji - sveobuhvatnost i izdvojenost

Da bismo shvatili astrološki simbolizam ili bilo koji drugi, moramo uvidjeti osnovnu razliku između svobuhvatnosti i izdvojenosti. Sveobuhvatni je simolizam objektivan i govori o onome što već znamo, kao što znamo da Jupiter vlada pravom. Izdvojeni simbolizam je subjektivan i ovisi o kontekstu, koji bi u ovom slučaju ukazivao da se osoba bavi pravom.

Važno je da okvir unutar kojega se izražavamo bude takav da u njega može stati veća slika stvari. Iako Jupiter u Blizancima u devetoj kući može značiti puno toga, ova kombinacija uvijek govori o sadržaju koji Jupiter i Blizanci unose u devetu kuću. Činjenica da je Jupiter u izgonu u Blizancima automatski ne znači loše vijesti. Imajmo na umu da Jupiter vlada višim umom i svime što je povezano s inozemstvom. Blizanci komunikacijama i dvojnošću, a deveta kuća putovanjima, obrazovanjem i religijom.

Primjer:

U prvoj karti rođenja Jupiter se u Blizancima nalazi u dobrim aspektima s nekoliko drugih planeta. Radi se o karti visokoobrazovane žene, koja je zaposlena u veleposlanstvu, govori tri jezika i u poslu je vrlo uspješna. U drugoj karti Jupiter u Blizancima u devetoj kući predstavlja žarišnu točku problematičnog T-kvadrata. To je karta rođenja mlade žene koja je zbog buntovničkog ponašanja izbačena s četiri koledža, bilo kod kuće ili u inozemstvu. Ona govori dva jezika, a također je odbacila religiju u kojoj je odgojena i želi emigrirati.

Dok pokušavamo shvatiti način na koji simbolizam funkcionira, pomaže ako se prisjetimo da planeti nisu uzročnici. Sami po sebi, oni nas ne čine ovim ili onim, niti nas tjeraju na što. Astrologija usvaja značenja činom prikaza planetarne simbolike, pa o horoskopu trebamo razmišljati kao o zrcalu koje nam vraća sliku onoga što se upravo događa. Također da je simbolizam u srži fluidan i dinamičan, a ima i smisla za humor

         
Ocjena: 4.8 / 5 (328 ocjena)