Sve je jedno, jedno je sve – Povezanost svega

Sve je jedno, jedno je sve - Povezanost svega

Postulat “sve je jedno, jedno je sve” moguće je objasniti na više načina: Sama činjenica postojanja Svemira ili Univerzuma, koji je naziv meni osobno puno draži, jer sadrži uno = jedan u sebi, dovoljna je za sebe. Univerzum je savršeno uređen, u njemu vlada savršen red. Sveopća MUDROST stvara i održava red. Kada ne bi bilo reda, ni Svemira ne bi bilo. U usporedbi s lažima kojih ima u izobilju i u tisućama varijanti, ISTINA je samo jedna i kao takova trajna, vječna. LJUBAV je kreativna, sveobuhvatna, sveprisutna. Iz ljubavi se postaje, razvija, stvara. Ljubav sve prihvaća. Suprotno tome mržnja truje, razara, uništava… Univerzum si možemo predstaviti kao trojedinstvo mudrosti, istine i ljubavi. Univerzum je također trojedinstvo Galaksija, Energije i Beskonačnosti. Sama naša galaksija u kojoj je i naš Sunčev sustav broji nekih 100 milijardi zvijezda, stara je nekih 12 milijardi godina, a galaksija u Univerzumu je bezbroj.

         
Ocjena: 4.9 / 5 (446 ocjena)