Upoznajte svoje dijete kroz broj

Upoznajte svoje dijete kroz broj

Kako djecu najbolje voditi kroz život, kako ih naučiti svemu, usmjeriti ih ili jednostavno razumijeti – svaki bi roditelj ponekad dao sve da može odgovoriti na ova, naizgled jednostavna pitanja. Opet, svi se ti odgovori kriju u samoj djeci i u datuma njihovog rođenja, odnosno – životnom putu koji u sebi nosi poruku njihove biti i same svrhe njihova postojanja. Životni put je jednostavno suma brojeva koju čini datum rođenja. Ovaj broj određuje tko su oni u trenutku rođenja i pokazuje koje će sve prilike za napredovanje imati u životu. Također, iz ovog se broja mogu saznati i koji su im talenti, kao i područja života u kojima će imati najviše uspjeha. Životni put se dobiva zbrajanjem brojeva iz datuma, mjeseca i godine rođenja, a broj koji se dobije kao rezultat treba daljnjim zbrajanjem svesti na jednu znamenku.
Donosimo primjer da možete sami izračunati dječji Životni put, i brojeve sa svojim karakteristikama. Evo jednostavan primjer izračunati takozvani Life path, Životni put, ili koja se to brojka krije iza djetetova rodnog dana
Primjer za dijete rođeno 19. prosinca 2007.
– prosinac je 12.-i mjesec; 1 + 2 = 3
– dan rođenja je 19.i; 1 + 9 = 10 (dodajemo dok ne svedemo na jednu znamenku, odnosno 1+0=1).
– godina rođenja je 2009. 2 + 0 + 0 + 9 = 11; (dodajemo dok ne svedemo na jednu znamenku 1 + 1 = 2)
Mjesec = 3      Dan = 1      Godina = 2
3+1+2 = 6, dakle njegov je “Životni put” broj 6. Dalje samo pratite što koji broj govori o putu vašeg dijeteta

         
Ocjena: 4.9 / 5 (501 ocjena)