Vaš partner je odraz vas samih

Vaš partner je odraz vas samihPostoji teza da uvijek privlačimo onakve osobe kakve smo i same, a ne onakve kakve mi smatramo da jesmo. Prema teoriji ogledala ono što nam se najviše sviđa kod drugih osoba, odražava nas same, ali i obrnuto. Najjasnije i najznačajnije nas odražavaju naši partneri. I ljudi s kojima provodimo najviše vremena. Tu je sam život založio dugoročni plan za samousavršavanje. U njima nam se može nešto sviđati, a nešto ne. Mi možda ne želimo komunicirati s nekim, ali univerzum je savršeno uređen. U svakom čovjeku koga smo susreli na našem putu je djelić nas samih. Slično privlači slično. To što vam je potrebno da promijenite u sebi, da biste postali bolji, sretniji, harmoničniji će biti u rezonanci sa sličnom kvalitetom karaktera druge osobe. Ako niste zadovoljni sa nekom karakternom crtom kod drugog čovjeka, onda ste podsvijesno nezadovoljni sa istom osobinom u sebi. Ono štoje viši stupanj mudrosti je da naučimo to da vidimo i da volimo našeg partnera i naše bliske, ne zato što su to naša pseudo rješenja, već samo zato što su oni takvi, kakvi su!

         
Ocjena: 4.6 / 5 (346 ocjena)