Vjerujete li vlastitom sjećanju?

Vjerujete li vlastitom sjećanju?Sigurno se osjećate vezanim za svoja sjećanja: Na kraju krajeva, samo vi znate što se događa u vašoj glavi u i to ste potpuno sigurni. No je li zaista tako? Sjećanja ne moraju biti pravi pokazatelj onoga što se stvarno dogodilo. Čak i kada je dobronamjerni svjedok potpuno uvjeren u točnost svog sjećanja, ono može biti ‒ lažno. Fenomenu lažnih sjećanja – sjećanja na događaje koji se nisu dogodili ili sjećanja o tome jesu li događaji bili drugačiji nego što zapravo jesu – podložni smo svi. Na njih nisu otporni čak ni oni rijetki među nama s izvanrednim memorijskim sposobnostima. Lažna sjećanja su jednako bogata detaljima i emocijama kao prava, a osoba koja ih ima uvjerena je u njihovu realnost. Iako trajna, lažna sjećanja su najčešće potpuno bezopasna. Pored toga što mijenjaju sjećanje na određeni događaj, naknadne informacije mogu navesti ljude da vjeruju da su sudjelovali u događajima koje su zapravo zamišljali ili su o njima samo razmišljali.

         
Ocjena: 4.7 / 5 (257 ocjena)