Vlaška magija i njezine karakteristike

Vlaška magija i njezine karakteristike

Tko su Vlasi?

Dragomir Antonić je Etnolog koji kaže da današnji naziv: Vlah korijene vuče od keltskog plemena koje su Rimljani poznavali pod nazivom: Volca a Germani pod nazivom Njalhos dok Turci Vlasima nazivaju cijelokupno tadašnje katoličko stanovništvo. Dakle, pojam Vlah ne označava narod (etički narod) već ono što im je svima zajedničko (Rimsko-Latinsko naslijeđe nakon pada Rima). Danas se pod terminom: Vlasi podrazumijeva Rumunjsko stanovništvo Sjevernoistočne Srbije. Pripadaju rumunjskoj grupi naroda a nalazimo ih u nekim dijelovima Makedonije, Sjeverne Grčke, Albanije, Bosne i Herzegovine te Hrvatske. Što se tiče narječja govore: Ungurjani, Munćani, Carani, Bufani i Bajaši.

Što je to magija?

Magija-natprirodna tajanstvena sila, moć čarolija, vještina vračanja bajanjem. Bajanje-sastavni dio čaranja (bajati: govoriti, ćaskati o čaranju). Bajanje prelazi u čaranje jer putem bajanja čarobnica čara(baca čini).

Vlaška Mitologija

Vlaška mitologija je bogata i zanimljiva baš poput Starogrčke. Vlaška magija obiluje mitološkim bićima poput: Suđenica, Vodenih duhova, Gospodara vatre Zmeu (zmaja), Šumilor-demon bolesti, Vesele Vile i Ljute Aljilje. Vlasi vjeruju u postojanje demona među kojima postoji hijerarhija najjača među njima je Muma Paduri (Velika majka). Muma paduri je oličenje izuzetne dobrote i neopisivog zla u jednom. Predaja kaže da obožava i štiti žene pod svaku cijenu (pandan Lilith) jedino ju smeta Eva i ne može ju smislit jer je Eva žena koja se pokorila Adamu (time postaje oličenje pokornosti i podređenosti).

Legenda kaže da je Muma Paduri imala muža imenom Panduriol koji biješe Vodeni duh te kćerku imenom Fata Paduri. Muma Paduri ubija muža ne želeči pustiti kćerku ostalim demonima. Legenda je dalje opisuje kao kraljicu noći s dugom kosom i noktima, koja hoda gola šumama i opsjeda mladiće. Dr. Slobodan Zećević poistovjećuje Mumu Paduri s helenskom boginjom šuma, Artemidom. Do danas je ostao običaj u Timočkoj krajini da se više puta godišnje zakazuju okupljanja pored riječica gdje okupljene žene (Vlahinje) dovode sa sobom mlade djevojke i djecu te tako prenose usmene predaje. Okupljene žene prinose jelo i piće kao dar te pale svijeće.

Vampir poznatiji pod nazivom Major, se također spominje u vlaškoj magiji a naziv se odnosi na pokojnika koji nakon smrti ne nalazi mir te uznemirava okolinu u kojoj je nekada živio. Prema zapisima Etnologa Svetislava Prvanovića, preminula osoba za koju se strahuje (smatra) da bi mogla postati Major, bode se iglom ili trnom prije sahrane te se na taj način spriječava moguće ugnjetavanje. Prema Etnologu Paunu Es Durliću Vlasi su danas u suvremenom svijetu ono što su nekada bili Egipćani u magiji.

Vlaška magija se dijeli na crnu i bijelu magiju, pod crnou magiju spada bacanje uroka a pod bijelu njihovo skidanje.Mnogi je uspoređuju s Voodo-om. Vlašku magiju rade žene a znanje se prenosi isključivo u porodici s koljena na koljeno, vračare nerado govore o tome. Vlaška magija je ostavština Paganske kulture. Vlašku magiju mnogi smatraju opsnom iz razloga što za magijske rituale, Rusalje (vračare) koriste i žive i mrtve osobe te predmete i zemlju s groblja te dijelove mrtvih ljudi ili životinja. Najčešće osoba koja je pod utjecajem Vlške magije nije toga niti svjesna, što je još jedan od razloga zašto ju smatraju najopasnijom magijom.

Neki od rituala koji spadaju u Vlašku magiju su i amajlije za zaštitu, ljubavne čini, nagazi, rituali vezivanja itd.

Rituali se izgovaraju na Vlaškom jeziku.Ovo su neke od bajalica (prevedene):

Puše vjetar preko poljane
Nosi mi neki miris
Miriše cvijeće iz sijena
Od moje drage iz njedra.

Ne metem slamu,ne metem đubre,već metem sve mraviće,već metem sve stijenice. Metlom ih pome, po Laleta poslah. Kad na njega naiđete da mi ga bockate, podbate, meni da ga otpravite. Mira da nigdje nema, ni s kim da prozbori dok se meni ne pojavi.

         
Ocjena: 4.8 / 5 (493 ocjena)