Vrste bliskosti za stvaranje jačih odnosa

Vrste bliskosti za stvaranje jačih odnosa

Na samu pomisao o bliskosti mnogi od nas osjete neku toplinu koja se širi tijelom i umom. Ako smo ikada osjetili bliskost, znamo koliko je ugodna, ispunjavajuća i važna. Bliskost i povezanost sa drugima predstavlja jednu od osnovnih ljudskih potreba. Bliskost je kao i ljubav slobodna. Ne može se izgraditi prinudom, prijetnjom, moranjem, ucjenom. Za nju važe pravila kao i za sve autentične osjećaje. Istraživanja pokazuju da se bliskost može smatrati i biološkom potrebom, jer je čovjek ipak, „društvena životinja“ koja živi u „čoporu u malim klanovima“. Postoji više vrsta bliskosti. Emocionalna bliskost je jedinstvo razuma i osjećaja dvoje ljudi. Suština je u tome da se dijele međusobna iskustva i doživljaji, da prihvate partnera onakvog kakav je i stavite ga iznad svega drugog. Fizička bliskost je kad počnete razumijevati osjećaje i odnbos sa svojim partnerom. Taj nivo bliskosti može uključivati seks, ali i zagrljaj i dodir. Intelektualna bliskost je važan vid bliskosti za mnoge parove i prijatelje. Kada dijelite svoje misli i mišljenja o pitanjima koja su za vas najvažnija. Pričate o svojim uvjerenjima, principima i pogledu na svijet. Duhovna bliskost podrazumijeva – biti zajedno, osjećajući jedni druge na posebnom nivou. Ako ste religiozni – molilite se zajedno, ako ne – meditirate, zahvaljujete životu što ste zajedno.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
Ocjena: 4.7 / 5 (530 ocjena)