Zajednički i tuđi snovi

Zajednički i tuđi snoviOne zajedničke i tuđe snove koji se tiču nas i ostvaruju se našim posredstvom treba tumačiti kao da su osobni. Oni koji nas se ne tiču i ne ostvaruju se našim posredstvom ostvarit će se drugim ljudima: ako su to prijatelji, a san najavljuje povoljnu budućnost, radosna i ugodna stvar se može dogoditi njima, ali djelomice i nama; ako san najavljuje nepovoljnu budućnost, ona čeka njih, ali i mi ćemo biti žalosni, i to ne isključivo zbog njihove nesreće, nego i zbog posebnih razloga koji se tiču samo nas. Ako su to pak neprijatelji, treba očekivati suprotan ishod. O javnim i kozmičkim snovima mogu reći ovo. Ako netko ne misli na stvari kojih se ti snovi tiču, neće o njima ni sanjati, isto kao što o osobnim stvarima ne sanjaju oni koji na njih ne misle. Nemoguće je da običan čovjek dobije uvid u stvari koje svojom važnošću prelaze granicu njegovih dometa. To bi bilo nelogično jer su i takvi snovi osobni te se ostvaruju onima koji ih sanjaju, izuzev careva, magistrata i odličnika. Oni naime misle na javne stvari i zato im san može pružiti uvid u njih – ne kao običnim ljudima koji uživaju malo povjerenja, nego kao gospodarima koji na opće dobro brinu za razne stvari. Kažu, međutim, da su i neki prosti ljudi sanjali javne snove koje su usmeno ili pismeno objavili pa im se povjerovalo, jer su uslijedili događaji koji su nalikovali na prizor viđen u snu, i da su ti ljudi ostali nepoznati jer nisu shvatili zašto je tomu bilo tako. Ipak, zajednici se nikada nije ostvario san jednoga jedinoga običnog građanina, nego samo san koji je o istoj stvari sanjalo više ljudi koji su ga zatim svatko ponaosob ispričali što javno, što privatno. I tako se događa da takav san ne sanja pojedinac, nego narod koji nije ništa manje važan nego vojskovođa ili magistrat. Ako se, dakle, državi treba dogoditi neko opće dobro, čuje se kako bezbroj ljudi priča svoje snove od kojih svaki na poseban način i svaki posredstvom svojih prizora najavljuje budućnost. Tako je i u obrnutom slučaju: ako san ne sanja mnogo ljudi, nego samo jedan jedini čovjek, on sam nema razloga očekivati da će se njegov san ostvariti ukoliko nije neki vojskovođa ili magistrat ili gradski svećenik ili prorok.

         
Ocjena: 4.7 / 5 (587 ocjena)