Znak za svaki dan u godini – od siječnja do lipnja

Znak za svaki dan u godini - od siječnja do lipnja

Svakom danu u godini pripada njegov znak.

Od siječnja do lipnja

DanSiječanVeljačaOžujakTravanjSvibanjLipanj
1.Majmun Srndač Zmija Kremen Srndač Pas
2.Kremen Krokodil Srndač Pas Jaguar Krokodil
3.Pas Kuća Jaguar Krokodil Trska Kuća
4.Krokodil Cvijet Trska Kuća ZecCvijet
5.Kuća Zmija Zec Cvijet OraoZmija
6.Cvijet Srndač Orao Zmija MajmunSrndač
7.Zmija Jaguar Majmun Srndač Kremen Jaguar
8.Srndač Trska Kremen Jaguar Pas Trska
9.Jaguar Zec Pas Trska Krokodil Zec
10.Trska Orao Krokodil Zec Kuća Orao
11.Zec Majmun Kuća Zec Cvijet Majmun
12.Orao Kremen Cvijet Orao Zmija Kremen
13.Majmun Pas Zmija Kremen Srndač Pas
14.Kremen Krokodil Srndač Pas Jaguar Krokodil
15.Pas Kuća Jaguar Krokodil Trska Kuća
16.Krokodil Cvijet Trska Kuća Zec Cvijet
17.Kuća Zmija Zec Cvijet Orao Zmija
18.Cvijet Srndač Orao Zmija Majmun Srndač
19.Zmija Jaguar Majmun Srndač Kremen Jaguar
20.Srndač Trska Kremen Jaguar Pas Trska
21.Jaguar Zec Pas Trska Krokodil Zec
22.Trska Orao Krokodil Zec Kuća Orao
23.Zec Majmun Kuća Orao Cvijet Majmun
24.Orao Kremen Cvijet Majmun Zmija Kremen
25.Kremen Pas Zmija Kremen Srndač Pas
26.Kremen Krokodil Srndač Pas JaguarKrokodil
27.Pas KućaJaguar  Krokodil Trska Kuća
28.Krokodil Cvijet Trska Kuća Zec Cvijet
29.Kuća Cvijet Zec Cvijet Orao Zmija
30.Cvijet  Orao Zmija Majmun Srndač
31.Zmija  Majmun  Kremen 
 
         
Ocjena: 4.9 / 5 (584 ocjena)