Kako prijevremeno vratiti dug

Kako prijevremeno vratiti dug

Imate kredit i zanima vas kako prijevremeno vratiti dug?

U današnje vrijeme mnogi ljudi se znaju suočiti s nezahvalnom financijskom situacijom u kojoj su primorani uzeti kredit od banke ili pak kakav brzi zajam. Dapače, tomu čak i ne mora nužno biti slučaj, jer velik broj ljudi ima i stabilnu financijsku situaciju, ali uzimaju stambeni kredit kako bi kupili mjesto za život. Što se, međutim, događa ako vam se financijska situacija poboljša i nemate više potrebu otplaćivati kredit u ratama već bi ga otplatili odjednom? Drugim riječima, u tom trenutku vas zanima kako prijevremeno vratiti dug? U nastavku ćemo iznijeti sve što vas zanima o tome kako prijevremeno vratiti dug. Ukoliko se odlučite otplatiti ostatak kredita, to za banku znači manja zarada jer će izostati naplata kamate na koju su računali. Zato, banka računa određenu naknadu, tj. penal u tom slučaju, kako bi ga se odgovorilo od prijevremene otplate. Ta klauzala vjerojatno postoji u vašem ugovoru kad ste sklapali ugovor o kreditu i o njezinoj moralnoj opravdanosti bi se dalo problematizirat. Ono što za sad trebate znati jest da, ako vaš ugovor o kreditu sadrži takvu odredbu, tu naknadnu ćete nažalost morati platiti.

Kako prijevremeno vratiti dug i koliko iznosi naknada?

Zanima vas kako prijevremeno vratiti dug i u prethodnom poglavlju ste saznali da ćete za to vjerojatno trebati platiti određenu naknadu banci za prijevremenu otplatu kredita. Nekada su banke naplaćivale korisncima kojima bi npr. kamata na stambeni kredit porasla i do 30 % te značajno utjecalo na ukupno dugovanje, te su slijedom toga korisnici htjeli odjednom otplatiti kredit, banka bi im naplatila naknadu za prijevremenu otplatu u visini i do 4 %. To je bio sustav, ako prođe – prođe. Zakon je brzo tome stao na kraj i zabranio banka da jednostrano, koristeći svoj jači položaj, diktiraju visinu naknade za prijevremenu otplatu duga. Danas, dakle, ako vam banka poveća kamatnu stopul, imajte na umu da imate pravo na prijevremeno otplatu kredita bez ikakvih naknada! Ako kamatna stopa nije porasla, a radi se o stambenom kreditu, naknada ne smije biti viša od 1 % iznosa kredita! Za namjenske kredite ona iznosi dva posto, a za gotovinske ili pak hipotekarne, ona je 3 posto. Dakle, iako sada znate kako prijevremeno vratiti dug, imajte na umu spomenute maksimalne visine naknada koje se pri tom plaćaju.

Znate li uopće kako prijevremeno vratiti dug?

Ovu materiju reguliraju dva zakona: Zakon o potrošačkom kreditiranju i Zakon o kreditnim institucijama. Potonji spominje prijevremenu otplatu kredita jedino u slučaju promjene kamatne stope. Tada potrošač, nakon što primi obavijest o promjenikamatne stope, može u roku od 3 mjeseca pokrenuti postupak prijevremenog vraćanja kredita i tada ne treba platiti nikakvu naknad, čak i ako je plaćanje te naknade bilo ugovoreno. To je dakle, jedan od načina kako prijevremeno vratiti dug bez plaćanja naknade. Prema zakonu o potrošačkom kreditiranju potrošač odnosno korisnik kredita ima u svakom trenutku pravo u cijelosti ili pak djelomično vratiti kredit. Banka ima pravo na pravednu i objektivnu naknadu, ali sama naknada nikada ne smije biti veća od 1 posto kredita. Ako je do otplate ostalo manje od godinu dana, naknada ne smije biti veća od pola posto kredita. Što se tiče samog postupka kako prijevremeno vratiti dug, jednostavno odite u banku i izrazite svoju želju, ispunite obrasce i izvršite uplatu već u istom danu.

         
Ocjena: 4.5 / 5 (369 ocjena)