Folie à deux – ludilo u dvoje

Folie à deux – ludilo u dvoje

Folie à deux francuski je termin što u prijevodu znači ‘ludilo u dvoje’. Riječ je o poremećaju koji karakterizira prijenos sumanutih ideja i/ili abnormalnog ponašanja s jedne osobe na drugu ili više njih koje su obično u bliskoj emocionalnoj vezi. Obično jedna osoba ima izvorni psihotični poremećaj i ona je ta koja indicira sumanutost kod druge osobe. Prvi puta su ga francuski liječnici opisali 1877. godine. Studije pokazuju da su žene češće zahvaćene ovim poremećajem, što se tumači njihovom socijalnom ulogom koja uključuje izraženiju brigu za druge; neke druge, pak, pokazuju da su žene podjednako zastupljene kao i muškarci. Folie à deux češće se javlja kod skupina slabijeg socioekonomskog stanja, a jedan od značajnih faktora rizika socijalna je izolacija. Vjeruje se da do prijenosa sumanutosti dolazi zbog procesa identifikacije. Liječi se psihoterapijom koja uključuje članove obitelji i zajedničkom terapijom osoba koje su dijelile psihozu. Treba cijeloj obitelji pružiti podršku te poraditi na izmjeni obiteljske dinamike da bi se spriječilo ponovno javljanje simptoma.

         
Ocjena: 4.6 / 5 (403 ocjena)