Koje snove treba tumačiti?

Koje snove treba tumačiti?Kod svih snova čiji nam uzrok izmiče nije važno da li su se oni pojavili danju ili noću, jer za predviđanje budućnosti razlika između dana i noći ili večeri i jutra ne igra nikakvu ulogu, ali treba paziti da li je čovjek spavao nakon umjerena jela, jer neumjerenost u jelu sprečava uvid u istinu još i pred samu zoru.

         
Ocjena: 4.5 / 5 (302 ocjena)