Može li se intuicija naučiti?

Može li se intuicija naučiti?

Teško da će vam bilo tko, bez obzira koliko se oslanjao na nju, točno znati definirati intuiciju. Obično će je opisati kao određeni osjećaj ili predosjećaj koji se javi u nekoj situaciji ili prilikom donošenja odluka i sticanja dojma o osobi koju je upoznao. Mnogi odustaju od intuicije, bojeći se krive prosudbe i krivog koraka koji može proizaći iz nje. Posebno ako su se ‘opekli’ u nekim situacijama, slijedeći svoj unutarnji glas, koji se na pokazao pogrešnim. Intuicija može i – prevariti. Ona se također može naučiti i obnoviti. Pomatrajte svijet i odnose oko sebe, vježbajte suosjećanje jer ćete tako lakše shvatiti što se drugome događa ili njegove namjere. Iz njegovih gesti i govora tijela možete puno toga saznati. Tijekom dana prisjetite se svojih snova i počnite razmišljati o njima, dovodeći ih u vezu sa svojim trenutnim stanjem ili ljudima kojima ste okruženi. Iz toga možete puno toga uvidjeti, a s vremenom i predosjetiti. Kako bi bolje prepoznali intuiciju – snažne emocije, nestrpljivost ili predrasude treba ostaviti po strani. Kada vam je teško kod prepoznavanja toga što bi trebala biti intuicija, kriterij vam može biti unutrašnji glas na koji niste ravnodušni a koji se stalno ponavlja. Osobito ako on govori da smo na krivom putu ili da neke osoba primjerice nije za nas.

         
Ocjena: 4.5 / 5 (304 ocjena)