Otvaranje tarota – Keltski križ

Otvaranje tarota - Keltski križ

Ovo je jedna od najpopularnijih načina otvaranja tarota, kod kojega se otvara ukupno deset karata. Može se koristiti cijeli špil od 78 karata, ali nećemo pogriješiti niti ukoliko koristimo samo karte velike arkane.

Potrebno je dobro se koncentrirati na pitanje i izmiješati karte.

Kada je špil karata izmiješan, izvučemo jednu kartu koja predstavlja samoga pitača. Možemo otvoriti karte i sebi samima. Ta karta označava trenutno stanje pitača – osobe koja se konzultira sa kartama i njeno raspoloženje (poželjno je da kada otvaramo karte za neku drugu osobi, da ta konkretna osoba treba izvući kartu koja će ju označavati).

Zatim se karte ponovno izmiješaju, pri čemu se koncentriramo na postavljeno pitanje i potom izvučemo kartu i postavimo je vodoravno preko prve već izvučene karte.

Druga karta ima ulogu da govori o faktorima koji stoje na putu do realizacije. „Ova me karta križa“ sa odnosima koji se pitatelju suprotstavljaju.

Treća karta označava odnosno govori o nadama, ovdje vidimo pitačev cilj.

Četvrta karta govori o kvaliteti na koju možemo računati i koja će nam pomoći pri ostvarenju naših želja.

Peta karta govori o našoj prošlosti i o uzroku problema.

Šesta karta definira budućnost.

Sedma karta je glavno proročanstvo/predviđanje vezano uz pitanje.

Osma karta označava utjecaj okoline bitan za realizaciju predmeta/situacije našeg pitanja.

Deveta karta govori o onome što mislite o sebi: Označava strepnje i strahove pitača vezano za ovo pitanje.

U posljednjoj, desetoj karti vidimo krajnji i sveobuhvatni odgovor na pitačevo pitanje i ishod raspleta cijele situacije.

Ova metoda, osim u tarotu, može se primijeniti i kod nekih drugih sredstava proricanja poput npr. runa.

Jedna je od najpopularnijih tehnika, ali zahtjeva znanje, koncentraciju i izrazitu intuiciju.

 
 
 
 
 
         
Ocjena: 4.9 / 5 (440 ocjena)