Visoke lekcije

Visoke lekcije

Visoke Glavne lekcije predstavljene su Karizmatičnim brojevima 11, 22 i 33. Oni se bave s iznimno kompleksnim i kompliciranim konceptima. Tako se Karizmatični broj 11 bavi višim, mističnim aspektima stvarnosti, razvijanjem ekstrasenzornih percepcija, kao i duhovnim razvojem; Karizmatični broj 22 bavi se preobražavanjem apstraktnih ideja u fizičku realnost; dok je Karizmatični broj 33 okrenut ljubavi na univerzalnoj razini te žrtvovanju viastitog ega zbog ostvarenja uzvišenih ciljeva koji doprinose dobrobiti cijelog ljudskog roda. Ove visoke Glavne lekcije predstavljaju golemu razinu potencijala i mogućnosti, i istovremeno mnogo težu priliku za njihovo iskorištenje. Valja napomenuti da svaka duša, dakako, u skladu sa svojom karmom, mora voljno prihvatiti svoju vlastitu Glavnu lekciju prije nego što dođe na Zemlju u tjelesnoj formi, tj. prije nego se utjelovi (inkarnira).

 
         
Ocjena: 4.5 / 5 (534 ocjena)