Dijete sa životnim putem 3

Dijete sa životnim putem 3

Ovo su djeca sa snažnim kreativnim izražavanjem, naglašene emocionalne osjetljivosti, sa osjećajem za performanse i glumu, i sa izvrsnom komnikacijom koja im pomaže u njihovom radosnom koračanju kroz život. Vaše je dijete obilježeno trojkom poput malene kreativne elektrane, a glavno mu je oružje komunikacija i samoizražavanje koje prati neobična radost. Djeca kojom upravlja broj 3 će često sumnjati u sebe, pa će sama sebi biti najveći kritičari u svemu što rade. Ovo su uglavnom pametna djeca koja vrlo brzo kopčaju, a baš zato što su dobri i brzi u svemu što rade, često će im se biti problem potpuno se predati zadacima i koncentrirati se samo na njih – onako kako to čine ona djeca koja se možda moraju više potruditi da nešto usvoje. Obično su ova djeca i jako emotivna, sa prilično šarenom lepezom osjećaja, pa će ih sam život i situacije u kojima se nađu izazvati da prihvate i priznaju svoje osjećaje. Tu mogu imati prilično dramatične uspone i padove. Naime djeci sa Životnim putem broja 3 je sve u kreativnosti, nastupu, uspješnosti, prezentaciji i zabavi. Puni su životne radosti i energije, te su često osjetljivija nego se to čini jer uvijek djeluju veseli i razigrani. Koliko su emotivni najbolje pokazuje to da su u stanju lako odustati od svojih snova ukoliko ih se previše kritizira. Budući da često nisu previše uspješna u izražavanju svojih emocija, ova djeca lako mogu zapasti u netipične depresije. Na vama je zato da ih slušate i da ih stalno propitkujete kako se osjećaju, pogotovo kada primjetite da se počinju zatvarati. Boje je da im dosađujete pitanjima nego da nikada ne nauče izraziti svoje sumnje i strahove, samo zato što ih se doživljava kao veselu, energičnu i spontanu djecu.

         
Ocjena: 4.7 / 5 (541 ocjena)