Muškarci su skloniji besmislenim rizicima

Muškarci su skloniji besmislenim rizicima

Muškarci su češće bili primljeni na hitni odjel nakon slučajnih ozljeda od žena, ili pak sa sportskim ozljedama, a veća je i vjerojatnost da će poginuti u prometnim nesrećama, tvrde znanstvenici. Istina je da je veća vjerojatnost da će se muškarci baviti rizičnijim sportovima ili opasnim zanimanjima, ali jednako je tako istina i da su skloniji činjenju više glupih stvari, navode u svojim studijama. Samim tim, oni su mnogo češće žrtve nezgoda koje mogu nastati pri ovakvim poslovima. Žene su, s druge strane, religioznije od muškaraca, što može biti jedan od načina na koji se borimo sa strahom i neizvesnošću. Nizak stupanj preuzimanja rizika kod žena objašnjava se prirodnom selekcijom, zato što žene, preuzimajući manji rizik, imaju veće šanse da prežive i stoga se mogu brinuti o potomstvu. Muškarci koji su skloni riziku uživaju viši socijalni status zato što nemaju problem s time da se suoče sa drugim muškarcima. Zato su oni, od ranog odraslog doba, generalno manje plašljivi, skloniji su poduzimanju rizika, ali i nasilju. Ipak, danas su mlade žene sklonije riziku nego žene nešto starijih generacija. Jedan od razloga može biti osnaživanje žena da sudjeluju i u vrlo zahtjevnim sportovima, poslovima i životnim okolnostima koje su ranije bile rezervirane isključivo za muškarce.

         
Ocjena: 4.5 / 5 (586 ocjena)