Proricanje grahom

Kako bi se proricala budućnost pomoću graha, potrebna su 42 zrna graha. Iako je potrebno 42 zrna, baca se 41 zrno i to na način da se zrna stave u desnu ruku, ruka se primakne ustima, te se u tom trenutku razmišlja o tome što se želi. Kada se grah baci, dijeli se na tri hrpice, te se potom slaže u stupce. Simboli se čitaju ovisno o statusu osobe i spolu. Baca se tri puta, za prošlost, sadašnjost i budućnost, a najčešće se koristi bijeli grah, a za podlogu gatanja poželjna je crvena boja.