Tumačenje snova

Ljudi se bave tumačenjem snova stoljećima. Putem snova koje čovjek sanja njegova podsvijest mu poručuje neke određene stvari. Ono što osoba sanja ima neko svoje značenje koje se može protumačiti i na taj način saznati što taj san znači. Putem tumačenja snova osoba može saznati neke odgovore na pitanja, kako riješiti neke situaciju u životu, tumačenje može osobi dati do znanja što će se tek dogoditi u životu osobe kao npr, sreća, veselje, trudnoća ili nešto slično.