I Ching Tai – mirovanje

I Ching Tai – mirovanje

Tai (mirovanje): najsretniji heksagram – nebo se sjedinjuje sa zemljom. Sreća je na putu svakom čovjeku.

I Ching Pi – zastoj

I Ching Pi – zastoj

Pi (zastoj): stvari nikada nisu onakve kakve izgledaju. Osobe se trebaju držati svoga puta, a ne slušati druge, trebaju imati povjerenja u same sebe.

I Ching Tung Jen – prijateljstvo

I Ching Tung Jen – prijateljstvo

Tung jen (prijateljstvo): u situacijama kada osoba treba donijeti važnu odluku nikada ne smije misliti samo na sebe već i na ljude koji vas okružuju.

I Ching Ta Yu – bogatstvo

I Ching Ta Yu – bogatstvo

Ta yu (bogatsvo): pomoć i savjet velikih osoba može puno pomoći u rješavanju problema ili neke situacije.

I Ching Chien – suzdržanost

I Ching Chien – suzdržanost

Chien (suzdržanost): svaku situaciju treba rješavati smireno jer tada ima najmanje štete. Uspjeh će doći svakome tko je ustrajan i skroman.

I Ching Yu – sreća

I Ching Yu – sreća

Yu (sreća): nije sramota tražiti pomoć od drugih zato ako imate problema recite nekome, poslušajte savjete drugih.

I Ching Sui -sljedbenik

I Ching Sui -sljedbenik

Sui (sljedbenik): ne pokušavajte uvijek biti glavni u svemu, ponekad treba slušati i druge ljude koji imaju više iskustava u nekim stvarima.

I Ching Lin – približavanje

I Ching Lin – približavanje

Lin ( približavanje): sile donose sreću i nesreću. Sreća treba preuzeti kormilo. Treba nastaviti s aktivnostima koje su započete.

I Ching Kuan – razmišljanje

I Ching Kuan – razmišljanje

Kuan (razmišljanje): prosvijetljeni ste, svjesni ste svoga postojanja, stekli ste dostojanstvo i iskrenost, sada krenite razmišljati, o svojim željama.