Velika Arkana

velika arkana

Za veliku arkanu bi se moglo reći da je “srce” tarota. Velika arkana je simbol duhovne, emocionalne, intelektualne i fizičke aspekte čovječanstva. Te 22 karte predstavljaju slabosti, nade, strahove te najtamnije dijelove pojedinih osoba. Velika arkana se sastoji od tarot karte Luda, Mag, Visoka svećenica, Kraljica, Kralj, Papa, Ljubavnici, Kočija, Pravda, Pustinjak, Kotač sreće, Snaga, Obješeni, Smrt, Umjerenost, Đavo, Kula, Zvijezda, Mjesec, Sunce, Sud/Novo doba i Svijet. Te su karte zapisane rimskim brojevima i poredane su od 0 do 21. Velika arkana je predstavljena značenjima, imenima i brojevima. Velikoj Arkani pripadaju sljedeće tarot karte:

 1. Tarot karta Luda (The Fool)
 2. Tarot karta Mag (The Magus)
 3. Tarot karta Visoka svećenica (The Priestess)
 4. Tarot karta Kraljica (The Empress)
 5. Tarot karta Kralj (The Emperor)
 6. Tarot karta Papa (The Hierophant)
 7. Tarot karta Ljubavnici (The Lovers)
 8. Tarot karta Kočija (The Chariot)
 9. Tarot karta Pravda (Justice)
 10. Tarot karta Pustinjak (The Hermit)
 11. Tarot karta Kotač sreće (The Fortune)
 12. Tarot karta Snaga (The Lust/Strenght)
 13. Tarot karta Obješeni (The Hanged Man)
 14. Tarot karta Smrt (The Death)
 15. Tarot karta Umjerenost (The Art)
 16. Tarot karta Đavo (The Devil)
 17. Tarot karta Kula (The Tower)
 18. Tarot karta Zvijezda (The Star)
 19. Tarot karta Mjesec (The Moon)
 20. Tarot karta Sunce (The Sun)
 21. Tarot karta Sud/Novo doba (The Aeon)
 22. Tarot karta Svijet (The Universe)

Kliknite na naziv pojedine karte kako bi pročitali osnovne karakteristike karte te vidjeli samu ilustraciju na karti.

 
 
         
Ocjena: 4.9 / 5 (584 ocjena)