Mala Arkana

Mala Arkana

Mala arkana je skupina od 56 karata podijeljenih u četiri skupine. Predstavlja okolnosti, ljude i situacije u svakodnevnom životu. Skupine se nazivaju Mačevi, Štapovi, Novčići i Pehari. Svaka skupina pokazuje detaljan način pristupa životu. Pehari su simbol duhovnog i emotivnog iskustva, novčići simboliziraju materijalne, praktične i bezbjedne interese dok štapovi predstavljaju akciju, kretanje i kreativnost. Mač je simbol intelekta, razuma i misli. Povezan je sa pravdom, istinom i moralom.

 1. As štapova
 2. Dvojka štapova
 3. Trojka štapova
 4. Četvorka štapova
 5. Petica štapova
 6. Šestica štapova
 7. Sedmica štapova
 8. Osmica štapova
 9. Devetka štapova
 10. Desetka štapova
 11. Paž štapova
 12. Vitez štapova
 13. Kraljica štapova
 14. Kralj štapova
 15. As diskova
 16. Dvojka diskova
 17. Trojka diskova
 18. Četvorka diskova
 19. Petica diskova
 20. Šestica diskova
 21. Sedmica diskova
 22. Osmica diskova
 23. Devetka diskova
 24. Desetka diskova
 25. Paž diskova
 26. Vitez diskova
 27. Kraljica diskova
 28. Kralj diskova
 29. As pehara
 30. Dvojka pehara
 31. Trojka pehara
 32. Četvorka pehara
 33. Petica pehara
 34. Šestica pehara
 35. Sedmica pehara
 36. Osmica pehara
 37. Devetka pehara
 38. Desetka pehara
 39. Paž pehara
 40. Vitez pehara
 41. Kraljica pehara
 42. Kralj pehara
 43. As mačeva
 44. Dvojka mačeva
 45. Trojka mačeva
 46. Četvorka mačeva
 47. Petica mačeva
 48. Šestica mačeva
 49. Sedmica mačeva
 50. Osmica mačeva
 51. Devetka mačeva
 52. Desetka mačeva
 53. Paž mačeva
 54. Vitez mačeva
 55. Kraljica mačeva
 56. Kralj mačeva

Odaberite jednu od karata te klikom pročitajte njezino značenje i pogledajte njezinu ilustraciju.

 
 
         
Ocjena: 4.8 / 5 (301 ocjena)